Jump to content

Fyrimynd:Bokref/doc

Frá Wikipedia, hin frælsa alfrøðin

Úr svensku Wikipediu:

Mallen {{bokref}} används för att göra en källhänvisning till en bok eller en viss sida i en bok. Den används typiskt inom <ref> ... </ref>. Parametern titel= är den enda som måste anges.

Efternamn, Förnamn; Medförfattare (årtal). Titel. Utgivare. ISBN...

Mallen är en översättning och anpassning av engelska Wikipedias {{cite book}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats. Den bygger i sin tur på amerikanska stilguider som The Publication Manual of the American Psychological Association.

Att fylla i {{Bokref}}-mallar kan ju ibland bli rätt mycket klippande och klistrande, ibland även en hel del knappande. Om man istället söker efter en bok i Libris kan man, när man har fått fram en bok, klicka på en knapp med texten "SKAPA REFERENS" och få fram en lista med referenser i olika format, med en färdigifylld {{Bokref}}-fyrimynd på slutet som bara är att kopiera och klistra in.

Användning

[rætta wikitekst]

Alla parameternamn måste vara gemener.

Kopiera en tom version för användning. Kom ihåg att använda "|"-tecknet mellan varje parameter. För att underlätta läsning och användning, ta bort de parametrar som inte används.

Fullständig variant (kopiera och klistra in texten nedan och ta bort de parametrar du inte behöver.)
{{bokref |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |redaktör= |övriga= |titel= |origdatum= |origår= |origmånad= |url= |format= |hämtdatum= |hämtår= |hämtmånad= |upplaga= |serie= |volym= |datum= |år= |månad= |utgivare= |utgivningsort= |språk= |isbn= |issn= |oclc= |doi= |libris= |id= |sid= |kapitel= |kapitelurl= |citat= }}
De vanligast förekommande parametrarna (eller så kan du använda denna variant för att slippa ta bort så mycket)
{{bokref |titel= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |år= |utgivare= |utgivningsort= |isbn= |sid= }}
Exempel 1

{{bokref |efternamn=Boatwright |förnamn=Mary T |medförfattare=Daniel J Gargola, Richard J A Talbert |titel=The Romans: From Village to Empire |utgivare=Oxford University Press |utgivningsort=Oxford |år=2004 |isbn=0-19-511876-6 }}

Boatwright, Mary T; Daniel J Gargola, Richard J A Talbert (2004). The Romans: From Village to Empire. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-511876-6.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)

Exempel 2
{{bokref
 |efternamn=Mumford
 |förnamn=David
 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes
 |utgivare=Springer-Verlag
 |serie=Lecture notes in mathematics 1358
 |år=1999
 |doi=10.1007/b62130
 |isbn=354063293X }}

Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. ISBN 354063293X. doi:10.1007/b62130.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)

Vertikal lista Krav * Korta instruktioner
{{bokref
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författarlänk = 
 | medförfattare = 
 | redaktör = 
 | övriga = 
 | titel = 
 | origdatum = 
 | origår = 
 | origmånad = 
 | url = 
 | format = 
 | hämtdatum = 
 | hämtår = 
 | hämtmånad = 
 | upplaga = 
 | utgåva =
 | serie = 
 | volym = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | utgivare = 
 | utgivningsort = 
 | språk = 
 | isbn = 
 | oclc = 
 | doi = 
 | libris = 
 | id = 
 | sid = 
 | kapitel = 
 | kapitelurl = 
 | citat = 
 | ref =
 }}
   
  
 efternamn
 efternamn
 efternamn
  
  
 MÅSTE ANVÄNDAS**
  
  
  
  
 url
 url
  
  
  
  
  
  
  
  
 utgivare
  
  
  
  
  
  
  
  
 kapitel
  
  
  
  
  
   
 (ingen wikilänk)
 (ingen wikilänk)
  
  
  
  
  
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
  alternativ till origdatum
  alternativ till origdatum
  
  
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
  alternativ till hämtdatum
  alternativ till hämtdatum
  
  
  
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
  alternativ till datum
  alternativ till datum
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ‡(ingen wikilänk)
  
  
  
   kan användas för anpassad CITEREF-referens, jmf {{mall|harvnb}}
  

† Detta är den rekommenderade parameter med alternativen listade under.

‡ Om kapitelurl används kan inte kapitel vara wikilänkad.

Parametrar

[rætta wikitekst]

Wikilänkar

[rætta wikitekst]

De flesta parametrarna kan wikilänkas (exempelvis: titel = [[bok|boktitel]]), men bör generellt endast länkas till en redan existerande wikipediaartikel. Wikilänkade parametrar får inte innehålla några andra parenteser än rundparenteser () — använd inte <>[]{}.

Parameterbeskrivningar

[rætta wikitekst]
 • efternamn: Författarens efternamn. Wikilänka inte denna parameter, använd författarlänk istället.
  • förnamn: Författarens förnamn, inklusive eventuella titlar och förkortningar (exempelvis Förnamn Mellannamn, Förnamn M. eller Dr. Förnamn M.). Wikilänka inte, använd författarlänk istället.
   • Parametrarna efternamn och förnamn lämpar sig kanske mindre bra för personer vars efternamn normalt skrivs först, som i kinesiskan. Överväg att använda författare istället, och då använda notationen "Efternamn, Förnamn" eller vilken variant som passar tillfället.
  • författarlänk: Titeln på wikipediaartikeln om författaren; artikeln bör redan finnas. Wikilänka inte parametern, då detta sköts automatiskt, och använd den i samband med användning av författare eller förnamn och efternamn.
  • medförfattare: Fullständiga namn på medförfattarna åtskiljda med kommatecken.
   • Huruvida medförfattarnas efternamn ska skrivas först eller ej beror på vilken citationstil som används.
  • eller: författare: Författarens fullständiga namn, gärna med efternamnet först.
 • redaktör: Redaktörens/-ernas namn. (red.) läggs till automatiskt.
  • Detta fält bör endast användas om bokens författare och redaktör inte är samma person. Om hela boken citeras, och inte enbart en del, använd då författarparametrarna istället.
 • övriga: För användning som exempelvis "illustrationer av Nilsson", "övers. Nilsson" eller "Nilsson (övers.)" o dyl.
 • titel: Bokens titel. Detta är den enda parameter som måste anges. Bör endast wikilänkas till existerande wikipediaartikel. Kursiveras ej.
 • url: URL till en resurs på nätet där boken kan hittas. Kan inte användas om bokens titel har wikilänkats.
  • format: Format på internetresursen, exempelvis PDF. HTML förutsätts om inget specificerats.
  • hämtdatum: Fullständigt datum när internetresursen lästes. Bör användas om url angetts.
   • eller: hämtår: Året när resursen lästes; och hämtmånad: Månaden då resursen lästes. Om dag också kan anges, använd hämtdatum istället.
 • upplaga: Om boken getts ut i flera upplagor, ange den du använt.
 • serie: Om boken är del av en serie böcker.
 • volym: Anger band eller bokvolym om boken är del i ett bokverk.
 • origdatum: Fullständigt datum för publiceringen av ursprungsupplagan.
  • eller: origår: Året då ursprungsupplagan gavs ut, och origmånad: Månaden då ursprungsupplagan gavs ut. Om dag också kan anges, använd origdatum istället.
 • datum: Fullständigt datum för bokupplagan som refereras.
  • eller: år: Året då refererad bokupplaga gavs ut, och månad: Månaden då refererad bokupplaga gavs ut. Om dag också kan anges, använd datum istället.
 • utgivare: Utgivare av boken, helst utan företagsinsignia som AB, Ltd etc.
  • utgivningsort: Ursprungsort för publiceringen.
 • språk: Det språk boken är skriven på (svenska kan förutsättas om inte något anges). Ange antingen språkkod eller språknamn, ex. sv, en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • isbn: International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern "isbn", likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.
 • oclc: Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581
 • doi: Digital object identifier såsom 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • libris: Libris (bibliotekskatalog)-ID-nummer såsom 1410049.
 • id: En unik identifierare, om ingen av ovanstående är applicerbar. Med denna parameter måste typen av identifierare anges, gärna med en mall som exempelvis Fyrimynd:Mall. Använd om möjligt någon av de specialiserade parametrarna, som länkas automatiskt. (Således, använd inte id=ISBN 1-111-22222-9 längre. Använd isbn=1-111-22222-9 istället.)
 • sid: ss. 13–23: första sidan och valfri sista sida. Denna parameter är för att ange de sidnummer som är relevanta för referensen, inte totala antalet sidor i boken.
 • kapitel: Fullständigt namn på kapitlet som refereras.
  • kapitelurl: URL för kapitlet om tillgängligt på internet.
 • citat: Relevant citat från boken.
Endast titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten }}
 • Brev från nollpunkten.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)
År och titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten |år=1996 }}
 • Brev från nollpunkten. 1996.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)
Vanlig användning
* {{bokref |förnamn=Peter |efternamn=Englund |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten }}
 • Englund, Peter (1996). Brev från nollpunkten.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)
Vanlig användning med url
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten: historiska essäer |upplaga=första uppl |url=http://www.peterenglund.com/rattelser.htm |hämtdatum=29 februari 2008 }}
Tre författare, titel med wikilänk, upplaga
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |medförfattare=Ano Nym, U Tan Namn |titel=[[Brev från nollpunkten|Brev från nollpunkten: historiska essäer]] |upplaga=andra revid uppl }}
Datum utan dag, wikilänkad titel och utgivare, isbn, sidhänvisning, utgivningsort
* {{bokref |efternamn=Cordell |förnamn=Bruce R. |medförfattare=Jeff Grubb, David Noonan |år=2001 |månad=september |titel=[[Legend of the Five Rings]] |utgivare=[[Wizards of the Coast]] |utgivningsort=Timbuktu |isbn=0-7869-1850-8 |sid=134–137 }}
Datum för första upplagan, annat språk, illustratör
* {{bokref |efternamn=Bloggs |förnamn=Joe |origår=1463 |år=1974 |titel=Book of Bloggs |upplaga=1st Edition |övriga=illustrerad av Smith |språk=tyska |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=17 februari 2006 }}
 • Bloggs, Joe (1974) [1463]. Book of Bloggs (in tyska). illustrerad av Smith (1st Edition ed.). Retrieved 17 februari 2006.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help); Check date values in: |accessdate= (help)
Användning av DOI
* {{bokref |efternamn=Mumford |förnamn=David |år=1999 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians |upplaga=2nd ed. |utgivare=Springer-Verlag |doi=10.1007/b62130 |isbn=354063293X }}
 • Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians (2nd ed. ed.). Springer-Verlag. ISBN 354063293X. doi:10.1007/b62130.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)

Submallar

[rætta wikitekst]

När samma bok används som referens i många artiklar, så är det bra att skapa en submall.

Exempel

Om man lägger in följande text i en artikel (tex i en fotnot eller i referenslistan)

{{bokref/Olof Hultin/2002|sid=123}}

...så ger det följande resultat:

Hultin, Olof; Österling, Ola; Perlmutter, Michael (2002) [1998]. Guide till Stockholms arkitektur (2:a upplagan ed.). Stockholm: Arkitektur Förlag. Sid. 123. ISBN 91 86050-58-3. Libris 8465772.  Unknown parameter |svensk= ignored (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help); Unknown parameter |seperator= ignored (help)
Fördelar
 • Enkelt att lägga in referensen i nya artiklar (lite text och lätt att komma ihåg direkt ur minnet)
  ==> Fler artiklar får källhänvisningar
 • Enkelt att ändra referensen i alla artiklar när något ändras (tex en författare får egen artikel och ska wikilänkas, eller en url ska läggas till eller ändras)
  ==> Fler källhänvisningar blir korrekta och fullständiga
Hur gör man?
 1. Skapa en ny mallsida som undersida till Bokref. Namnge enligt praxis Mall:Bokref/Förnamn Efternamn/Årtal (byt ut "Förnamn Efternamn" och "årtal" mot aktuell författare och år) eller Mall:Bokref/Titel/Årtal vid många eller okänd författare.
 2. Skriv in en bokref, tex genom att söka boken på Libris, klicka "skapa referens", bläddra längst ner, och klipp ut bokref och klistra in i den nya mallsidan.
 3. Addera följande parametrar till bokreftexten:
  |sid={{{sid|}}}
  |kapitel={{{kapitel|}}}
 4. Klipp in följande text längst ner på den nya mallsidan, efter bokreferensen, och byt ut "Efternamn, Förnamn" mot aktuell författare:
  <noinclude>{{STANDARDSORTERING:Efternamn, Förnamn}}[[Kategori:Bokref efter namn]]</noinclude>
 5. Spara
 6. Klart!


Syntax error in JSON.